top of page

מהו תמהיל השקעות הנדל"ן של האנשים העשירים בעולם?

האנשים העשירים בעולם עשו את הונם בדרכים מגוונות. יחד עם זאת, נמצא כי מרבית העשירים נוהגים לשלב בתיק ההשקעות המגוון שלהם, נתח די נכבד בנכסי דלא ניידי (נדל"ן). בשורות הבאות נסביר מהו מקור כוח המשיכה של נדל"ן בעיני עשירי העולם ומהו תמהיל ההשקעות שלהם.

תמהיל מגוון עם פיזור גיאוגרפי

רוב אנשי מעמד הביניים שמשקיעים בנדל"ן העדיפו עד לאחרונה להיצמד אל המוכר, כלומר השקעה בנכס בארץ המוצא. אבל יותר ויותר מתברר, שכיוון המחשבה של העשירים מוביל אותם לאסטרטגיה אחרת. הרוב הגדול, כמעט הרוב המוחלט, נוטה לפזר את ההשקעות במדינות נוספות מלבד בארץ המוצא. במילים אחרות, תמהיל ההשקעות כולל נתח נכבד שמופנה אל נדלן להשקעה בחול. יש לכך סיבות רבות, ואחת מהן היא שלא כל השווקים מציעים בנקודת זמן מסוימת את אותו הפוטנציאל. אם במדינה מסוימת ישנו פוטנציאל לתשואה עודפת מנדל"ן, זה אך טבעי להפנות לשם חלק מתמהיל ההשקעה.

תמהיל עם השקעה בכלכלות המובילות

אנשים אמידים מייחסים חשיבות רבה לערך המוחשיות והיציבות של הנדל"ן. מדובר ללא ספק בנכסים ריאליים, כלומר מוחשיים ופחות תנודתיים. נכס לא יכול להימחק מהמסחר כמו שקורה לעיתים בנכסי בורסה (כפי שקורה בתדירות ידועה בשוקי האג"ח ובשוקי המניות). אפילו כאשר כלכלות נמצאות בהאטה, מגזר הנדל"ן נחשב להרבה יותר סולידי והוא מושפע הרבה יותר לאט אפילו ממשברי עומק כלכליים. אפשר להיווכח בכך למשל כיום כאשר הריביות עולות, האינפלציה עולה ושוקי המניות מדשדשים, ועדיין יש הזדמנויות רבות בנדל"ן.


מבט מקרוב על תמהיל ההשקעות בנדל"ן של העשירים מראה משהו נוסף. חלק גדול מהם מפנה נתח די משמעותי מההון הפנוי, להשקעות בכלכלות המובילות בעולם. נדלן להשקעה בארהב מושך את העשירים ביותר, מסיבות רבות. אחת החשובות שבהן היא האפשרות ליהנות מנכסים איכותיים שנשענים על העוצמה הכלכלית של הכלכלה האמריקאית. זו הכלכלה שמובילה את הכלכלה העולמית והדבר ניכר היטב גם במגזר הנדל"ן.

השקעה בנכסים להשבחה

בכירים של חברת השקעות נדלן בחול מסבירים כי למשקיעים אמידים יש אסטרטגית השקעה שנועדה לייצר להם ערך מוסף. אסטרטגיה זו כוללת שילוב של נכסים בחו"ל, שעל סמך בדיקת נאותות נמצאים כבעלי פוטנציאל השבחה מצוין. הרעיון הוא לאתר נכסים שכיום מניבים תשואה הרחוקה מהאופטימום. בזכות הביצועים הנוכחיים של הנכס, הם רוכשים אותו במחיר שלמטה מהשווי האמיתי שלו. לאחר השבחת הנכס הם יכולים ליהנות מזינוק בתשואה. כמו כן, יש המעמידים נכסים כאלה למכירה ברווח, בתוך כמה שנים מרגע הרכישה. לאחר מכן אפשר "לדלג" לרכישת נכס נוסף.

כניסה לפרויקטים בשיתוף חברות נדל"ן

דרך נוספת של המשקיעים האמידים בעולם להפיק הכנסות גבוהות מנדל"ן מבלי לקחת סיכונים גבוהים, היא להיעזר בחברות מתמחות. מדובר בשיתופי פעולה עם חברות נדלן בחול, אך שימו לב שלא מדובר בחברות תיווך. מדובר בחברות שהן בעצמם מבצעות השקעה בנכסים ואף מקימות קרנות נדל"ן למשקיעים, בפרויקטים גדולים. בצורה כזאת ניתן לרכוש יחידות מגוונות, להצטרף לפרויקטים של יזמות חדשה או לרכוש מולטי פמילי (מקבצי דיור), בעיקר בארה"ב. חברות הנדל"ן הללו מבצעות השקעות נדל"ן בחו"ל לאחר איתור פרויקטים, חקר שוק, ניהול עצמי של פרויקטים להשבחה וכן ניהול נכסים לאורך זמן.


מחפשים השקעה בראש שקט? תוכלו להצטרף ללקוחות הנבחרים שכבר מכירים את חברת היזמות וניהול הנכסים Vision & Beyond שמלווה אפילו משקיעים מוסדיים. החברה עוסקת בהשבחה, רכישות, קרנות נדל"ן ומולטיפמילי בשוק האמריקאי. למשקיעים בכל סדר גודל ניתנת מעטפת מלאה: דוחות מפורטים למשקיעים, הקפדה על בדיקות עומק לכל פרויקט ופיקוח צמוד פיננסי ותפעולי.


Comments


bottom of page