top of page

Multifamily – הזדמנות למשקיעים

לפני רכישת נדלן בחול, כדאי להביא כמה דברים חשובים בחשבון. לדוגמא, צריך להעריך האם הנכס שקונים מוצע במחיר השוק או במחיר מופחת. צריך ללמוד על סוגי נכסים ייחודיים, המגלמים כיום הזדמנות בארה"ב, כדוגמת Multifamily. בשורות הבאות נסביר מדוע נכסים כאלה מהווים הזדמנות למשקיעים ואיך אפשר להצטרף לביצוע השקעה מסוג זה.

איך משפיעה הריבית והאינפלציה על נדל"ן אמריקאי?

מומחי השקעות נדל"ן בחו"ל עם הבנה בשוק האמריקאי מסבירים כי האינפלציה הגבוהה והזינוק בריבית מהווים הזדמנות למשקיעים בנכסים המתאימים. הריבית על משכנתאות בארה"ב הגיעה לכ-6 – 7 אחוז ריבית קבועה לשלושים שנה. עבור אמריקאים רבים, זה יוצר קושי תזרימי ועבור אחרים, זה אומר שהבנק לא מוכן להעמיד משכנתא. לכן, רבים ממשיכים להתגורר בשכירות. יתר על כן, יזמי נדלן וקבלנים שלא נערכו לעליית הריביות, מתקשים להתחיל פרויקטים חדשים או נאלצים למכור פרויקטים בשל קשיי מימון. אי לכך, הולך ונוצר מחסור בהתחלות בניה. בהמשך ככל הנראה זה יביא לעלייה ניכרת בערך הנכסים הקיימים כיום בשוק.

מהי השקעה ב-Multifamily?

השקעה בנכס בארצות הברית מסוג Multifamily, משמעה השקעה במקבצי דיור דרך חברות נדלן בחול. מקבצי דיור אלה בעצם קבוצת מבנים או מבנה גדול אחד, אשר רשומים כנכס אבל מושכרים למספר גדול של שוכרים במקביל. ככל שמגיעים לתפוסה גדולה יותר, כך ערך ההשקעה עולה. על ידי השבחה, ניתן לשפר מאוד את שיעור התפוסה ולהגיע לתשואה נאה בהשקעה שנחשבת לסולידית יחסית. לא מדובר בהשקעה בדירה יחידה, שיש סיכוי גבוה שתעמוד ריקה. כמו כן, מטרת ההשקעה היא לגזור קופון על ידי מימוש ההשקעה בתוך 3 – 5 שנים. בהתבסס על זיהוי נכסים משתלמים, רכישה במחיר נוח, השבחה, שיפור יעילות תפעולית ומכירה, מגיעים לתשואה כוללת נאה ביותר, גם בתנאי השוק הנוכחיים.

איך להגיע לתשואה מקסימלית ב-?Multifamily

ניתן להצביע על כמה כללים, שיכולים לסייע בייצור תשואה מקסימלית בהשקעה ב- Multifamily.

1. בררו היטב עם מי אתם נכנסים להשקעה. עדיף לסגור השקעת נדלן בחול בעזרת חברת נדלן שמזרימה הון עצמי, מכניסה משקיעים וגם מספקת מעטפת שלמה מסביב.

2. תשואה מיטבית בזכות זיהוי נכסים נכון. מדובר בנכסים פעילים או חדשים, שנמכרים למטה ממחיר השוק. זה בר ביצוע למשל כאשר מציעים הצעת רכישה ליזם או קבלן שנכנס לקשיי מימון בפרויקט שטרם הושלם. זה בר ביצוע בזיהוי מקבצים שלא מנוהלים נכון ולכן נמכרים על ידי חברת הניהול הנוכחית.

3. תשואה משופרת ניתן להשיג על ידי השבחת הנכס, באופן שמעלה את אחוז התפוסה -כלומר כמה שיותר דירות בנכס יושכרו בקביעות.

4. הגדלת שיעור גבייה. חברת ניהול וייזום נדלן שמתנהלת עם תוכנית עסקית ויודעת להגדיל את שיעור הגבייה מספקת ללקוחותיה תשואה משופרת.

5. אספקת שירותים נוספים לדיירים, כגון לוקרים, אספקת שירותי פינוי אשפה, כבלים ועוד.

6. מימוש נכס בזמן הנכון. לאחר מספר שנים, על ידי מכירת הנכס שהעלה את ערכו, הערך הפנימי למשקיע עולה במידה ניכרת.

עם מי להשקיע ב-Multifamily?

לצורך השקעה בנכס בחול כדאי להכיר את חברת הנדלן VISION & BEYOND המלווה בין היתר משקיעים מישראל וכן קרנות נדלן ומשקיעים מוסדיים. החברה מנוסה באיתור נכסים והזדמנויות, אך גם הרבה מעבר לכך. החברה מבצעת בדיקת נאותות לכל נכס, בונה תוכנית עסקית לפני כל השקעה ותחזית הכנסות. VISION & BEYOND מבצעת בעצמה השבחת נכסים וניהול נכסים, ולכן מאוד נוח ומשתלם לבצע דרכה רכישה של נדלן בחול גם למשקיעים חסרי ניסיון קודם.

Comments


bottom of page